รู้จัก Q-CON
ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา

ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา : ประเภทของอิฐมวลเบา

อิฐมวลเบามีมากมายหลายประเภท หากมองเพียงภายนอกอาจแทบไม่แตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้ว อิฐมวลเบาแต่ละแบบใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตต่างกัน ทำให้คุณสมบัติของอิฐมวลเบาแตกต่างกัน ราคาก็แตกต่างกันไปด้วย อิฐมวลเบาโดยทั่วไปอาจแบ่งตามกระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. อิฐมวลเบาระบบที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Non – Autoclaved System)

ซึ่งจะแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ใช้วัสดุเบากว่ามาทดแทน เช่น ขี้เลื่อย ขี้เถ้า ชานอ้อย หรือเม็ดโฟม ทำให้คอนกรีตมีน้ำหนักที่เบาขึ้น แต่จะมีอายุการใช้งานที่สั้น เสื่อมสภาพได้เร็ว และหากเกิดไฟไหม้ สารเหล่านี้อาจเป็นพิษต่อผู้อยู่อาศัย

ประเภทที 2 ใช้สารเคมี (Circular Lightweight Concrete) เพื่อให้เนื้อคอนกรีตฟู และทิ้งให้แข็งตัว คอนกรีตประเภทนี้จะมีการหดตัวมากกว่า ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวได้ง่าย ไม่ค่อยแข็งแรง

คอนกรีตที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงนี้ส่วนใหญ่เนื้อผลิตภัณฑ์มักจะมีสีเป็นสีปูนซีเมนต์ ต่างจากคอนกรีตที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงซึ่งจะมีเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นผลึกสีขาว

2. อิฐมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved System)

ซึ่งแบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 Lime Base ใช้ปูนขาว ซึ่งควบคุมคุณภาพได้ยาก มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตทำให้คุณภาพคอนกรีตที่ได้ไม่ค่อยสม่ำเสมอ มีการดูดซึมน้ำมากกว่า

ประเภทที่ 2 Cement Base ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต เป็นระบบที่นอกจากจะช่วยให้คอนกรีต มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอแล้ว ยังช่วยให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้อคอนกรีตทำให้คอนกรีตมีความแข็งแกร่ง ทนทาน กว่าการผลิตในระบบอื่นมาก

อิฐมวลเบา Q-CON คือเป็นคอนกรีตมวลเบาคุณภาพมาตรฐานสากล เพราะผลิตภัณฑ์ของ Q-CON ทุกประเภทจะเลือกใช้ระบบอบไอน้ำภายใต้ ความดันสูงสูตร Cement Base ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วจากทั่วโลกว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี เพราะคุณภาพของปูนขาว มักไม่สม่ำเสมอ ทำให้คุณภาพของอิฐมวลเบาแบบ Cement Base มีคุณภาพที่ดีกว่าแบบ Lime Base

ทั้งนี้ Q-CON ยังพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ทราย ยิปซั่ม ปูนขาว น้ำ และอลูมินั่ม โดยจะนำวัตถุดิบทุกชนิดมาทดสอบคุณภาพก่อนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ จากนั้นจึงนำมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะ ด้วยสูตรเฉพาะของคิวคอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต แล้วจึงนำไปบ่มให้ได้ที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อให้คอนกรีตมีขนาดที่แน่นอน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำที่เรียกว่า “Autoclave” ภายใต้อุณหภูมิความดันสูง และภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักรอบไอน้ำที่ได้มาตรฐานสูง ทำให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) จนได้ที่ เป็นคอนกรีตมวลเบา Q-CON ที่มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบามาก แต่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐานสากล

ส่วนในเรื่องของราคาอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาแต่ละประเภท แต่ละพื้นที่ก็มีราคาแตกต่างกันไป ซึ่งในปัจจุบันอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ (AAC) มีราคาลดต่ำลงมามาก เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น


ความรู้เกี่ยวกับอิฐมวลเบา : ชั้นคุณภาพของคอนกรีตมวลเบา

คอนกรีตมวลเบาสามารถแบ่งชั้นคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้ตามความต้านทานแรงอัด เป็น 4 ชั้นคุณภาพตามความต้านทานแรงอัด (นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร) และแบ่งตามความหนาแน่นเชิงปริมาตร (กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร) เป็น 7 ชนิดตามตารางด้านล่าง


 

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เลือกใช้คอนกรีตมวลเบาชั้นคุณภาพ 2 (G2) และชั้นคุณภาพ 4 (G4)
ชั้นคุณภาพ 2 (G2) เหมาะสำหรับโครงสร้างอาคารระบบเสา-คาน (Non Load Bearing Walls) สามารถกันความร้อนได้ดีกว่า
ชั้นคุณภาพ 4 (G4) เหมาะสำหรับโครงสร้างอาคารระบบไร้เสา-ไร้คาน (Load Bearing Walls) 


 


อิฐมวลเบา 1 ตารางเมตรใช้กี่ก้อน ? : สำหรับอิฐมวลเบาแบบอบไอน้ำ ขนาด 20×60 ซม. 1 ตารางเมตรจะใช้อิฐมวลเบา 8.33 ก้อนหมายเหตุ : สำหรับ Q-CON
Q-CON สามารถผลิตทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาไม่เสริมเหล็ก G2 และ G4 ตาม มอก. 1505-2541 
Q-CON สามารถผลิตทั้งผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก ตาม มอก. 1510-2541 ได้รายแรกและรายเดียวที่ได้รับ มอก.
Q-CON มีผลการรับรองค่าการนำความร้อนอิฐมวลเบา Q-CON G2 ที่ 0.089 W/mK และ อิฐมวลเบา Q-CON G4 มีค่าการนำความร้อน 0.098 W/mK 
Q-CON ขอแนะนำผู้บริโภคว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับในการเลือกใช้คอนกรีตมวลเบา มีดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 โครงสร้างอาคารที่มีเสาและคาน ควรใช้งานก่อสร้างผนังด้วย G2 เหมาะที่สุด เพราะเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เพื่อให้ได้เป็น บล็อคเย็น ที่กันความร้อนได้ดีกว่า และมีความแข็งแรงเพียงพอได้มาตรฐาน สามารถเจาะยึดแขวนได้อย่างมั่นใจ
กรณีที่ 2 โครงสร้างอาคารที่ไร้เสาและคาน ควรใช้งานก่อสร้างผนังด้วย G4 เหมาะที่สุด เพราะไม่มีเสา จึงต้องการอิฐที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษในการรับน้ำหนัก

ความรู้เกี่ยวกับ Q-CON

อิฐมวลเบา Q-CON คือคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานสากล เพราะผลิตภัณฑ์ของ Q-CON ทุกประเภทจะเลือกใช้ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง สูตร Cement Base ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางแล้วจากทั่วโลกว่าเป็นสินค้าคุณภาพดี และยังพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการเลือกใช้แต่วัตถุดิบธรรมชาติที่ได้คุณภาพ ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ทราย ยิปซั่ม ปูนขาว น้ำ และอลูมินั่ม โดยจะนำวัตถุดิบทุกชนิดมาทดสอบคุณภาพก่อนเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ จากนั้นจึงนำมาผสมกันในสัดส่วนที่พอเหมาะด้วยสูตรเฉพาะของ Q-CON ซึ่งจะทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต แล้วจึงนำไปบ่มให้ได้ที่ เพื่อเข้าสู่กระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยเพื่อให้คอนกรีตมีขนาดที่แน่นอน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการอบไอน้ำ ที่เรียกว่า ” Autoclave” ภายใต้อุณหภูมิสูงและความดันสูง และภายในเวลาที่เหมาะสมด้วยเครื่องจักรอบไอน้ำที่ได้มาตรฐานสูง ทำให้เกิดโครงสร้างผลึก (Calcium Silicate) จนได้ที่มีความแข็งแรงสูง ได้เป็นอิฐมวลเบา Q-CON ที่มีคุณสมบัติพิเศษ น้ำหนักเบามาก แต่แข็งแกร่ง ได้มาตรฐานสากล

อิฐ Q-CON สามารถผลิตได้ทั้งชั้นคุณภาพ 2 (G2) และชั้นคุณภาพ 4 (G4) ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชั้นคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1505-2541 

 

อิฐ Q-CON มาตรฐาน G2 เพื่อบ้านที่เย็น เป็นฉนวนต้านทานความร้อนที่ดีเยี่ยม จากโครงสร้างผลึกและฟองอากาศพิเศษของอิฐ Q-CON ทำให้ได้อิฐมวลเบาที่มีความเป็นฉนวนมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีเฉพาะในอิฐ Q-CON เท่านั้น

อิฐ Q-CON มาตรฐาน G4 แข็งแรง ได้คุณภาพตามข้อกำหนดทุกก้อน เพราะผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด ตามมาตรฐาน ISO 9001 ก่อนส่งออกจากโรงงาน อิฐ Q-CON G4 จึงเป็น G4 แท้ๆ ที่มีความแข็งแรงตามมาตรฐาน มอก.

 

>>>>  เทคนิคการใช้งานอิฐมวลเบา Q-CON <<<<