• แผนที่และการติดต่อ
รู้จัก Q-CON
เทคนิคการใช้งานอิฐมวลเบาคิวคอน

​วิธีก่อผนังอิฐมวลเบา Q-CON และเทคนิคต่าง ๆ

Q-CON Tip#1 วิธีใช้เหล็ก Metal Strap ก่อผนังอิฐคิวคอน

Q-CON Tip#2 การติดตะแกรงกรงไก่ บนผนังอิฐคิวคอน ก่อนฉาบ

Q-CON Tip#3 การก่อผนังห้องน้ำด้วยอิฐ Q-CON

Q-CON Tip#4 การเจาะ ยึด แขวน บนผนังอิฐ Q-CON

Q-CON Tip#5 วิธีการก่อผนังปลายเปิด (ก่อผนังที่ไม่ชนคานหรือพื้นด้านบน)

Q-CON Tip#6 การติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูปสำหรับผนังหนา 10 ซม. (Q-CON Lintel 10 cm.)

Q-CON Tip#7 การติดตั้งงานวงกบกับผนังอิฐ Q-CON หนา 10 cm.

Q-CON Tip#8 การติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูปสำหรับผนังหนา 7.5 ซม. (Q-CON Lintel 7.5 cm.)