รู้จัก Q-CON
เทคนิคการใช้งานอิฐมวลเบาคิวคอน

วิธีก่อผนังอิฐมวลเบา Q-CON 


 

Q-CON Tip#1 วิธีใช้เหล็ก Metal Strap
บนผนังอิฐมวลเบา


Q-CON Tip#2 การติดตะแกรงกรงไก่
สำหรับผนังอิฐมวลเบา


Q-CON Tip#3 การก่อผนังห้องน้ำ
ด้วยอิฐมวลเบา Q-CON


Q-CON Tip#4 การเจาะ ยึด แขวน
บนผนังอิฐมวลเบา Q-CON


Q-CON Tip#5 วิธีการก่อผนังปลายเปิด
(การก่อผนังที่ไม่ชนคานหรือพื้นด้านบน)


Q-CON Tip#6 การติดตั้งคานทับหลัง
สำหรับผนังหนา 10 ซม. - Lintel 10 cm.


Q-CON Tip#7 การติดตั้งงานวงกบ
กับผนังอิฐ Q-CON หนา 10 cm.


Q-CON Tip#8 การติดตั้งคานทับหลัง
สำหรับหรับผนังหนา 7.5 ซม. - Lintel 7.5 cm.


Q-CON Tip#9 วิธีการติดตั้งแผ่นผนังสำเร็จรูป Q Panel


Q-CON Tip#10 วิธีการติดตั้งระบบบันไดมวลเบา Q Stair