26 September 2023
 
รักษ์โลกได้อีกขั้น มั่นใจได้อีกระดับ กับผลิตภัณฑ์ภายใต้ฉลาก SCG Green Choice คุณค่าด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่าใคร
.
งานเสา-คาน หรืองานผนัง อย่าลืมเลือกผลิตภัณฑ์จาก Q-CON ซึ่งได้รับฉลาก SCG Green Choice ซึ่งเป็นฉลากที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางด้านความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่า ของสินค้า บริการ หรือโซลูชั่นต่าง ๆ โดยผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐาน เพื่อให้ผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ ช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน รวมทั้งเป็นมิตรต่อสุขภาพและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ไปดูกันว่า ผลิตภัณฑ์จาก Q-CON ซึ่งได้รับฉลาก SCG Green Choice มีอะไรบ้าง


ด้วยคุณค่าด้านการประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน (Climate Resilience) และด้านการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและยืดอายุการใช้งาน (Circularity) โดย 3 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ได้แก่
.
อิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ G2 และ G4
(ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 60 ซม. ความหนา 7.5-25 ซม.)
.
โดยอิฐมวลเบาคิวคอน ชั้นคุณภาพ 2 และชั้นคุณภาพ 4 ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน จึงลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 9% คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHGs)
ได้อย่างน้อย 0.75 Kg CO2/ตารางเมตร/ปี


คานทับหลังสำเร็จรูปคิวคอน (ขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 0.8-3.6 เมตร ความหนา 7.5 ซม.)
.
ช่วยลดการใช้ไม้แบบที่หน้างานลง 100%* เมื่อเปรียบเทียบกับการเทเสาเอ็นทับหลังแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานผนัง

แผ่นผนังคิวคอน (ขนาดกว้าง 60 ซม. ยาว 1.5-6 เมตร ความหนา 7.5-20 ซม.)
.
ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน จึงลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างน้อย 8% คิดเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก(GHGs) ได้อย่างน้อย 0.68 Kg CO2/ตารางเมตร/ปี

การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice จึงช่วยให้อุ่นใจ มั่นใจอีกระดับ นอกเหนือจากได้รับสินค้าหรือบริการคุณภาพดีต่อผู้ใช้งานแล้ว ยังดีต่อโลกและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
.
 “SCG Green Choice” คุณเลือก เพื่อโลกได้