10 June 2024
คิวคอนถวายความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติ การใช้งาน การก่อฉาบ และช่องทางการจำหน่าย อิฐมวลเบาแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จากวัด 14 จังหวัดภาคใต้ 

 
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ได้ถวายความรู้งานด้านก่ออิฐมวลเบา แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จากวัดต่างๆ 14 จังหวัด ภาคใต้ เพื่อถวายความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติด้านการกันความร้อน กันไฟ การใช้งานที่มีความรวดเร็ว การก่อฉาบ และช่องทางการจำหน่าย อิฐมวลเบาแก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส จากวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยท่านจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างต่อเติมวัด สถานปฎิบัติธรรมต่อไป
 
.