26 June 2024

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวิวัฒน์ กิจการเจริญสิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและขาย เป็นตัวแทนบริษัท Q-CON ขึ้นรับรางวัลจากคุณอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ประเภทการพัฒนาสินค้า Waste Management ซึ่งมอบให้กับบริษัทคู่ธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ Waste หน้าไซต์งานก่อสร้างอย่างดีเยี่ยม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Q-CON ที่นอกจากจะพัฒนาสินค้าและบริการแก่ลูกค้าแล้ว ยังตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่หน้าไซต์งาน
 
 

 
จากโครงการ Turning Waste into Value ในการรับเศษจากหน้าไซต์งานมา Recycle เป็นกระถางมวลเบารูปทรงต่างๆ สร้างรายได้ให้ชุมชน การนำเศษอิฐมวลเบามารีไซเคิลทำให้เราสามารถลดขยะคอนกรีตที่เกิดจากการก่อสร้างโดยวิธีก่ออิฐฉาบปูนได้ถึง 1,600 ตันต่อปี และมีส่วนช่วยโลกลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas) ได้มากกว่า 48 ตันต่อปี ซึ่งเท่ากับช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวของป่าไม้ได้มากถึง 36 ไร่ และUpcycling เป็นสินค้าแท่งคอนกรีตตกแต่งสวน ซึ่งใช้งานจริงไปแล้วกว่า 10 โครงการของ Sansiri
ซึ่งรางวัลนี้เป็นรางวัลแรกของ Q-CON ที่ได้รับจาก Sansiri และคาดว่าจะขยายผลต่อในโครงการอื่นๆ ของ Developer รายอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจก่อสร้าง