18 June 2024
         
 
         บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “คิวคอน” นำโดยคุณณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานรวมทั้งคู่ธุรกิจร่วมทำบุญในโอกาสครบรอบ 30 ปี
ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมกำลังใจให้แก่พนักงาน ที่ร่วมมุ่งมั่นสร้างสรรพัฒนางาน ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการเติบโตต่อเนื่องมาตลอด 30 ปี
 
  
  
 
         ในงาน เริ่มพิธีด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบริษัทฯ  การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 31 รูป ด้วยวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG โดยการงดใช้ถุงพลาสติก สร้างแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน หลังจากนั้นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป  ในการนี้พระครูปลัดสุวัฒนเถรคุณ ธรรมทส วัดตะโก เจ้าอาวาสวัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เมตตานำคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำมนต์เพื่อความสิริมงคลให้กับฝ่ายบริหาร พนักงานและคู่ธุรกิจ ได้รับพรกันถ้วนหน้า
 
  

  

         ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ บริษัทฯได้จัดทำพระสมเด็จ ๓๐ ปีบารมี ๓๐ ทัศ พระสมเด็จรุ่นแรกในการจัดสร้างที่เป็นพระเนื้อผงมวลเบา ผสมมวลสารพุทธคุณ ออกแบบจัดสร้างถูกต้องตามขั้นตอน ผ่านการปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลพระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) รุ่น เสาร์ ๕ รวยพันล้าน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ที่พระมหาธาตุเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ วัดตะโก อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในฝ่ายฆราวาส และผู้บริหารจากคิวคอนพร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธี เพื่อสำหรับแจกจ่ายเป็นที่ระลึกให้กับพนักงาน และคู่ค้าทางธุรกิจ