24 May 2024
Q-CON ร่วมกับบริษัทเจี้ยบเซ้งโฮมแมคโคร จ.นครศรีธรรมราช
จัดสัมมนาและอบรมความรู้อิฐมวลเบา ภายใต้ชื่องาน “พี่บ่าวมั่นใจเลือกใช้คิวคอน”


 
นำทีมโดยคุณเสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด พร้อมทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายเทคนิค เข้าอบรมความรู้สินค้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับสินค้าอิฐมวลเบา โดยเน้นการแนะนำวิธีการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานงานก่ออิฐมวลเบา , การใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง และนำเสนอข้อดีของอิฐมวลเบาเพื่อแนะนำเจ้าของบ้านให้เลือกใช้ในอนาคต ภายในงาน ได้รับความสนใจจากทีมผู้รับเหมา และช่างในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก หากพี่ๆ ผู้รับเหมา และช่างพื้นที่ใดในภาคใต้ ต้องการเข้าอบรมความรู้สินค้า สามารถติดต่อมาได้ทาง Line Official : @qconexpert
 


.