16 January 2024
คิวคอนจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 ตัวแทนโรงงานบางปะอิน นำทีมโดย คุณไกรฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ นำทีมงาน ส่งมอบของเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเทศบาลในพื้นที่รอบๆ โรงงาน และช่วงบ่ายได้ไปร่วมกิจกรรมสร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ