20 March 2024

 
คิวคอน เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับงานผนังวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG เพื่อการเติบโตของธุรกิจที่ยั่งยืน  โดยการลงทุนตั้งโรงงานผลิตอิฐมวลเบา ขนาด 3.9 ล้านตร.ม.ต่อปี  ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา บนพื้นที่ 35 ไร่ มูลค่าการลงทุน 1,057 ล้านบาท รองรับความต้องการอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาคใต้ เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในพื้นที่ภาคใต้และใกล้เคียง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ คิวคอน “  ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทคอนกรีตมวลเบาไม่เสริมเหล็ก อาทิ อิฐมวลเบา และคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก ได้แก่ แผ่นผนังและแผ่นพื้น แผ่นเคาน์เตอร์สำเร็จรูป คานทับหลังสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาประเภทตกแต่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมนี ภายใต้เครื่องหมายการค้า  “Q-CON”       ได้ทำการลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  โดย นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ และ  นายวุฒิชัย วงศ์หิรัญเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นผู้ลงนาม

  
 
นายณรงค์เวทย์ วจนพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “ คิวคอน “  เปิดเผยว่า ด้วยความต้องการอิฐมวลเบาในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะตลาดอิฐมวลเบาในพื้นที่ภาคใต้ มีอัตราเติบโตสูง อีกทั้งยังไม่มีโรงงานผลิตอิฐมวลเบา สำหรับรองรับความต้องการอิฐมวลเบาที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ภาคใต้   คิวคอน จึงเล็งเห็นว่า การตั้งโรงงานในพื้นที่ดังกล่าว  ถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตลาดและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าอิฐมวลเบาในตลาดผนัง  ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความต้องการวัสดุก่อผนังที่กำลังขยายตัวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี   โดยหลังจากนี้ไป คิวคอน จะมีโรงงานการผลิตสินค้า เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโรงงานในพื้นที่ภาคใต้ นอกเหนือจากเดิมที่มีโรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ แล้ว 5 โรงงาน แบ่งเป็น ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 โรงงาน  ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง จำนวน 1 โรงงาน และในพื้นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 โรงงาน   ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพการแข่งขัน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับงานผนังวิถีใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ของ คิวคอน ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกชั้นคุณภาพ  และได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่ปี 2560 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นต์     ฉลากลดคาร์บอน ฉลาก SCG Green Choice โดยอิฐมวลเบาคิวคอน มีคุณสมบัติเป็นฉนวน สามารถกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม อิฐมวลเบาคิวคอนเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับก่อเป็นผนังเนื่องจากมีค่าต้านทานความร้อน (R) มากกว่าวัสดุอื่น 7-14 เท่า เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อก ทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟได้ดีกว่าวัสดุผนังประเภทอื่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเทศในเขตร้อนแบบประเทศไทย นอกจากนี้ การขยายกำลังการผลิตของ คิวคอน ยังเป็นการกระตุ้นตลาดแรงงาน เกิดการจ้างงาน สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ตลอดจนถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดำเนินธุรกิจของ คิวคอน ที่จะพัฒนาและยกระดับวงการธุรกิจก่อสร้างตลอดห่วงโซ่อุปทาน ควบคู่กับการบริหารจัดการงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม อย่างมีบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)   เพื่่อเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่่งยืนให้แก่บริษัทฯ ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้