23 January 2020

คู่มือก่อผนังอิฐมวลเบา Q-CON

 

ก่อผนังอิฐมวลเบาอย่างไรให้ถูกวิธี ได้ผนังที่แข็งแรง

link : รวมคลิปเทคนิคการก่อผนังอิฐมวลเบา


 

ขนาดมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์

ปริมาณการบรรจุบนพาเลท
ความหนา (ซม.) กว้าง x ยาว (ซม.) ก้อน / ตร.ม. ก้อน / พาเลท ตร.ม./ พาเลท
7.5 20 x 60 8.33 200 24
10 20 x 60 8.33 150 18
12.5 20 x 60 8.33 120 15
15 20 x 60 8.33 100 12
17.5 20 x 60 8.33 80 10
20 20 x 60 8.33 70 9
25 20 x 60 8.33 60 7
 
ปริมาณการใช้ปูนก่อ Q-CON
ความหนา (ซม.) กก. / ตร.ม. ตร.ม. / ถุง
7.5 1.5 33
10 2 25
12.5 2.5 20
15 3 16
17.5 3.5 14
20 4 12.5
25 5 10
 
ปริมาณการใช้ปูนฉาบ Q-CON
ฉาบหนา (มม.) กก. / ตร.ม. ตร.ม. / ถุง
5 8.9 5.6
7 12.5 4.0
10 17.8 2.8
15 26.7 1.9
20 35.7 1.4

 

เครื่องมือและอุปกรณ์

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัดปูนก่อ ปูนฉาบ ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สามารถสั่งซื้อได้ที่ Q-CON และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 

ข้อแนะนำและการเตรียมตัวก่อผนัง Q-CON Block

 1. การใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เกรียงใบโพธิ์ในการก่อ ทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสปูนไม่สมบูรณ์ ผนังไม่แข็งแรง ทำงานล่าช้า และสิ้นเปลืองปูนก่อ
 2. พื้นที่สูงสุดในการก่อผนัง Q-CON โดยไม่มีเสาเอ็น คานทับหลัง คสล. ให้ใช้ตามข้อมูลใน ตารางพื้นที่สูงสุดผนัง Q-CON Block สำหรับผนังภายนอกและผนังภายใน
 
ความสูง (เมตร) ความยาวสูงสุดของผนังโดยไม่ต้องมีเสาเอ็น/ทับหลัง คสล. (เมตร)
ความหนา Q-CON Block (เซนติเมตร)
7.5 10 12.5 15 17.5 20
2.5 4.2 6.3 8.0 10.0 10.8 10.8
2.75 3.7 6.0 7.2 9.6 10.8 10.8
3 3.4 5.7 6.6 8.2 10.0 10..8
3.25 3.0 4.9 6.2 7.6 9.0 10.8
3.5 2.0 4.5 5.4 7.1 8.0 10.8
3.75 - 3.8 4.8 6.4 7.0 10.8
4 - 3.0 3.8 5.5 6.0 10
4.5 - 1.5 2.5 4.0 5.5 9.0
5 - - 1.8 3.2 5.0 7.5
5.5 - - - 2.5 4.0 6.0
6 - - - 1.5 3.0 5.0
​​
หมายเหตุ
ริมผนังทั้งสี่ด้าน ต้องยึดติดกับโครงสร้างเสา หรือคานตลอดแนว
กรณีก่อผนังไม่ชนท้องคาน ( ก่อลอย ) ต้องทำทับหลัง  คสล. ตลอดแนว
ควรยึดผนังเข้ากับเอ็นคสล. ด้วยการตอกเหล็กเส้น ขนาด Ø 6 มม ยาว 20 ซม. สลับซ้ายขวา  ทุก 2 ชั้นบล็อคตลอดความยาว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีต
 


 
 
ความสูง (เมตร) ความยาวสูงสุดของผนังโดยไม่ต้องมีเสาเอ็น/ทับหลัง คสล. (เมตร)
ความหนา Q-CON Block (เซนติเมตร)
7.5 10 12.5 15 17.5 20
2.5 2.9 4.7 6.4 8.0 9.2 9.2
2.75 2.6 4.5 5.8 7.7 9.2 9.2
3 2.4 4.3 5.3 6.6 8.5 9.2
3.25 2.1 3.7 5.0 6.1 7.7 9.2
3.5 1.4 3.4 4.3 5.7 6.8 9.2
3.75 - 2.9 3.8 5.1 6.0 9.2
4 - 2.3 3.0 4.4 5.1 8.5
4.5 - 1.1 2.0 3.2 4.7 7.7
5 - - 1.4 2.6 4.3 6.4
5.5 - - - 2.0 3.4 5.1
6 - - - 1.2 2.6 4.3
​​
หมายเหตุ
ริมผนังทั้งสี่ด้าน ต้องยึดติดกับโครงสร้างเสา หรือคานตลอดแนว
กรณีก่อผนังไม่ชนท้องคาน ( ก่อลอย ) ต้องทำทับหลัง  คสล. ตลอดแนว
ควรยึดผนังเข้ากับเอ็นคสล. ด้วยการตอกเหล็กเส้น ขนาด Ø 6 มม ยาว 20 ซม. สลับซ้ายขวา  ทุก 2 ชั้นบล็อคตลอดความยาว ก่อนเข้าแบบเทคอนกรีต
 

 1. ​กรณีใช้ผนัง Q-CON หนา 7.5 ซม. ให้ทำเสาเอ็น/ คานทับหลัง คสล. ทุกมุม และรัดรอบวงกบช่องเปิด เช่นเดียวกับอิฐมอญ ยกเว้นผนังหุ้มท่อและกล่องเสาโชว์ที่มีความกว้างรวมกันทุกด้านไม่เกิน 1.5 เมตร
 2. การผสมปูนก่อ Q-CON ต้องข้นพอดี ทดสอบโดยการป้ายด้านข้างของ Block หากเหลวเกินไปปูนจะไหลย้อยลงมา แต่หากปูนข้นเกินจะป้ายปูนไม่ติด  
 3. การก่อในแต่ละชั้นนั้นหากรอยต่อ Block ไม่ได้ระดับแนวระนาบเดียวกันควรใช้เกรียงฟันปลาไส ปรับแต่งให้เป็นแนวเดียวกัน ปัดฝุ่นออกก่อนที่จะก่อต่อไป
 4. เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการก่อบล็อค ควรก่อบล็อคแถวแรกให้แล้วเสร็จทั้งหมดในวันแรก เพื่อให้ผนังเซ็ตตัว แล้วจึงก่อบล็อคชั้นต่อไปในวันถัดมา
 5. การก่อผนังบล็อคบริเวณที่คาดว่ามีน้ำขังควรเทคันคสล. สูงประมาณ 10 ซม. แล้วจึงเริ่มการก่อบล็อคทับลงไปโดยป้ายปูนทรายปรับระดับเมื่อเริ่มก่อ แถวแรกทุกครั้ง   Q-CON ก่อในชั้นถัดไป ดังภาพด้านล่าง

 

ขั้นตอนการก่อผนังอิฐ Q-CON

 1. ทำความสะอาดบริเวณที่จะทำการก่อผนังคอนกรีตมวลเบา แล้วกำหนดระยะตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องและขึงแนวเส้นเอ็น เพื่อช่วยให้ก่อได้ง่ายขึ้น
 2. เริ่มก่อโดยการใช้ปูนก่อสำเร็จรูป Q-CON ป้ายลงตามแนวที่จะก่อผนัง
 3. ผสมปูนทรายทั่วไปสำหรับปรับระดับพื้นก่อนก่อบล็อคชั้นแรก และผสมปูนก่อ Q-CON โดยใส่น้ำก่อน แล้วใส่ปูนตาม ผสมให้เข้ากันด้วยหัวปั่นปูนที่ต่อเข้ากับสว่านไฟฟ้า
 4. วางปูนทรายทั่วไปลงบนพื้นตามแนวก่อ ความหนาประมาณ 1-5 ซม.
 5. ป้ายปูนก่อ Q-CON ตามแนวยาวของบล็อค และด้านข้างของเสาโครงสร้างด้วยเกรียงก่อ Q-CON แล้วยกบล็อควางลงบนปูนทรายปรับระดับที่วางไว้แล้ว

 
 1. ใช้ค้อนยางและระดับน้ำช่วยปรับแต่งแนวก่อผนังให้ได้ระดับทั้งแนวดิ่งและแนวนอนป้าย     ปูนก่อ Q-CON ที่ด้านข้างก้อน แล้วก่อก้อนต่อไปในลักษณะเดียว
 2. ก่อผนังในชั้นที่ 2 โดยใช้แนวรอยต่อมีระยะเยื้องกันไม่น้อยกว่า 10 ซม.
 3. ถ้าหากต้องตัด Block ให้ใช้เลื่อยมือ Q-CON  หรือ เลื่อยวงเดือน
 4. ปลายก้อนที่ก่อชนเสาโครงสร้างหรือเสาเอ็น จะต้องยึดด้วยเหล็ก ø6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. โดยฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรือใช้แผ่นเหล็ก (Metal Strap) ยาวประมาณ 22 ซม. ยึดด้วยพุกสกรูทุกระยะ 2 ชั้นของแนวก่อ Block
 5. ก่อบล็อคก้อนต่อ ๆ ไป โดยวิธีการเดียวกัน ในข้อที่ 4-8 จนเกือบถึงระดับท้องคาน
 6. เมื่อก่อผนังไปจนถึงระดับท้องพื้นหรือคาน ให้เว้นไว้ 2-3 ซม. แล้วอุดด้วยปูนทรายให้แน่น
 7. หากพื้นที่การก่อผนังมากกว่าที่กำหนดในตารางด้านบน ให้ทำเสา-คานเอ็น คสล. ตามแบบขยาย
แบบขยายคานเอ็น คสล.
แบบขยายคานเอ็น คสล.


แบบขยายเสาเอ็น คสล.


 

 

การยึดผนัง Q-CON Block เข้ากับโครงสร้าง คสล.

ใช้เหล็ก Ø 6 มม. ความยาวไม่น้อยกว่า 25 ซม. โดยเจาะฝังลึกลงในเสาโครงสร้างไม่น้อยกว่า 5 ซม. หรือใช้แผ่นเหล็ก (Metal Strap)  ความยาวประมาณ 22 ซม. ตอกด้วยตะปูคอนกรีตยาว 1นิ้ว ทุกระยะ  2 ชั้น ของแนวก่อ Block

 

 

การก่อเข้ามุมและทางแยกของผนัง

ในกรณีจำเป็นต้องเว้นการก่อผนังด้านใดด้านหนึ่งไว้ก่อนเพื่อมาก่อต่ออีกด้านในภายหลัง สามารถทำได้โดยฝากแผ่นเหล็ก Metal Strap ทิ้งไว้ทุกระยะ 2 ชั้นของ Block การก่อประสานมุม (Interlocking) สามารถทำได้เมื่อใช้ Block หนา 10 ซม.ขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกด้านไม่เกินค่าที่กำหนดในตาราง
 

 

การก่อ Q-CON Block บนพื้นไร้คาน

การก่อผนังที่ชนกับท้องพื้นโครงสร้างอาคารซึ่งอาจมีการแอ่นตัวมากเป็นพิเศษ เช่น พื้นระบบPost  Tensioned Slap หรือโครงสร้างเหล็ก จะต้องเว้นช่องว่างด้านบนไว้ประมาณ  4 - 5 ซม. แล้วเสริมวัสดุที่มีความยืดหยุ่นตัวได้  เช่น โฟม เป็นต้น และหลีกเลี่ยงการฉาบชนท้องพื้น แต่หากจำเป็นให้เซาะร่องไว้ตามแนวรอยต่อ


 

วิธีการติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel)

บริเวณผนังที่ต้องมีช่องเปิดต่างๆ เช่น ช่องเปิดของประตู หรือหน้าต่าง สำหรับผนังหนา 7.5 ซม.ขึ้นไป  สามารถใช้คานทับหลังสำเร็จรูปของ Q-CON แทนการหล่อเสาเอ็น คสล. คานทับหลัง ในที่โดยการวางคานทับหลังสำเร็จรูป ( Lintel ) ลงบนอิฐ Q-CON ทั้งสองด้าน (ไม่ให้น้ำหนักถ่ายลงบนวงกบโดยตรง) ทั้งนี้ต้องมีระยะนั่งของบ่าทั้งสองด้านให้เพียงพอตามตาราง 
ขนาดคานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel)
ความหนา (ซม.) ความสูง (ซม.) ความยาว (ม.) ระยะนั่ง (ซม.)
อิฐมวลเบา
Q-CON หนา 7.5 ซม.
อิฐมวลเบา Q-CON หนาตั้งแต่ 10 ซม.ขึ้นไป
7.5, 10, 12.5, 15, 20 20 1.25, 1.50, 1.80, 2.10, 2.40, 2.70, 3.00, 3.30, 3.60 40 15-30
 
ความยาวคานทับหลังสำเร็จรูป (Lintel)
อิฐมวลเบา Q-CON ความหนา 7.5 ซม. อิฐมวลเบา Q-CON ความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป
ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.) ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.)
ไม่เกิน 0.40 1.20 ไม่เกิน 0.90 1.20
0.40-0.70 1.50 0.90-1.10 1.50
0.70-1.00 1.80 1.10-1.40 1.80
1.00-1.30 2.10 1.40-1.70 2.10
1.30-1.60 2.40 1.70-2.00 2.40
1.60-1.90 2.70 2.00-2.10 2.70
1.90-2.20 3.00 2.10-2.40 3.00
2.20-2.50 3.30 2.40-2.70 3.30
2.50-2..80 3.60 2.70-3.00 3.60
 

การติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง

การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง  สามารถทำได้ทั้งก่อนและหลังการก่อผนัง ซึ่งถ้าใช้ Q-CON Lintel  จะทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น โดยวิธีการเชื่อมเหล็กเส้นกับนอตสกรูเกลียว 3"

 

การฝังท่องานระบบไฟฟ้าและประปา

 1. ขีดเส้นด้านข้างของแนวที่จะขูดเซาะเพื่อฝังท่อ  โดยใช้ดินสอขีดลงบนผนัง ( รูปที่ 1)
 2. ใช้เลื่อยวงเดือนหรือมอเตอร์เจีย  โดยใช้ใบตัดคอนกรีตตัดตามเส้นที่ขีดไว้ให้ลึกพอดีกับ      ขนาดท่อที่จะฝัง ( ความลึกสูงสุดไม่เกิน 1 ใน 3 ของความหนาของ Block )
 3. ใช้สิ่วสกัดเนื้อบล็อคออก ( รูปที่ 3 )
 1. ฝังท่อลงในร่องแล้วตอกยึดแน่นด้วยตะปู ปัดฝุ่นออกให้หมด แล้วจึงอุดด้วยปูนทรายให้แน่นเต็มเสมอกับแนวก่อแล้วปิดด้วยลวดตาข่ายทับก่อนฉาบ
 1. การก่ออิฐ Q-CON ด้านข้างท่องานระบบขนาดใหญ่ ที่ติดตั้งไว้ก่อนก่อผนัง อิฐ Q-CON

 

การติดลวดตาข่าย

​ตำแหน่งที่ควรติดลวดตาข่าย คือ
 1. มุมวงกบประตูหน้าต่าง โดยตัดลวดตาข่ายขนาด 15x50 ซม. ติดให้ชิดมุมวงกบ และติดทั้ง 2 ด้านของผนัง
 2. แนวรอยต่อระหว่างผนังกับเสาหรือคาน คสล. โดยให้ตัดลวดตาข่ายขนาดกว้าง 15 ซม. ติดยาวตลอดแนวเสาหรือคาน คสล. (ลวดตาข่าย #1.25 x 1.25 ซม.)
 1. ตามแนวฝังท่องานระบบไฟฟ้าหรือประปา โดยควรให้ความกว้างคลุมเลยจากท่อไปอีกข้างละ 10 ซม. การสกัดเซาะร่องไม่ควรลึกเกิน 1/3 ของความหนา Block

 

รายการตรวจสอบการก่อผนัง Q-CON Block ก่อนฉาบ

 1. ระยะเสาเอ็น คสล. ต้องตามข้อกำหนด
 2. ยึดผนังเข้ากับเสาโครงสร้าง
 3. ป้ายปูนก่อ Q-CON ก่อนวางปูนทราย
 4. ใช้ปูนทรายปรับระดับหนา 2-3 ซม.
 5. ใช้ปูนก่อQ-CON หนา 2-3 มม.ป้ายทั้งแนวตั้งและนอน
 6. ระยะเยื้องระหว่างบล็อคแต่ละชั้นไม่น้อยกว่า 10 ซม.
 7. Metal Strap หรือเหล็ก Ø 6 มม. X 25 ซม. ทุกระยะ 40 ซม.
 8. ปาดปูนส่วนเกินออกก่อนที่จะแข็งตัว
 9. บล็อคแตกชำรุดอุดให้แน่นด้วยปูนก่อ Q-CON
 10. เซาะร่องลึกได้ไม่เกิน 1/3 ของความหนา
 11. ติดลวดตาข่ายตลอดแนวก่อนฉาบ
 12. ใช้ปูนฉาบ Q-CON หนาประมาณ 1.0 ซม.
 13. เศษบล๊อค Q-CON  สามารถใช้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ซม.​

 

การฉาบผิวด้วยปูนฉาบ

ปูนฉาบ Q-CON เป็นปูนฉาบสำเร็จรูปที่ผลิตมาใช้สำหรับงานฉาบผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะมีคุณสมบัติพิเศษต่างจากปูนฉาบทั่วไปคือ มีแรงยึดประสานกันดี มีสารอุ้มน้ำสูง เนื้อละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย ไม่แตกร้าว เหมาะสำหรับการฉาบปูนบางด้วยความหนาเพียง 0.5 - 1.0 ซม.เท่านั้น และสามารถใช้ฉาบบนผนังคอนกรีตที่มีผิวหยาบได้

การเตรียมพื้นผิว ควรตรวจสอบผนังตามรายการตรวจสอบผนัง Q-CON ก่อนฉาบในหน้า17-18(หัวข้อ14) แล้วทำความสะอาดผนัง  โดยกวาดเศษผงฝุ่นออกและราดน้ำให้ชุ่มพอควร แล้วทิ้งให้หมาดเล็กน้อย
การฉาบปูน  ทำการฉาบปูนเป็น 2 ชั้น หนาชั้นละประมาณ 0.3 - 0.8 มม. เมื่อฉาบเที่ยวแรกแล้วให้ทิ้งไว้หมาดๆ  จึงฉาบเที่ยวที่สองแล้วแต่งผิวด้วยให้เรียบแล้วตีน้ำตามวิธีปกติ  การฉาบหนากว่า 1.5 ซม. แล้วเสร็จในวันเดียวเป็นสาเหตุให้ผนังแตกร้าวได้ต้องแบ่งฉาบเป็นชั้นๆ ชั้นละไม่เกิน 1.5 ซม. ต่อวันทิ้งข้ามคืนแล้วฉาบต่อจนกว่าจะเต็มความหนานั้น หรือติดลวดตาข่ายเสริมในเนื้อปูนฉาบ
บริเวณที่ต้องฉาบหนาเกิน 1.5 ซม.

 

การตกแต่งผิวโดยไม่ฉาบ

​สามารถทำได้หลายวิธี เช่น ทำสี Texture ติดวอลเปเปอร์ พ่นลายแกรนิต เป็นต้นซึ่งอาจทำได้ด้วยการพ่นหรือกลิ้งก็ได้  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการเทคนิค

 

การปูกระเบื้อง

การปูกระเบื้องบนผนัง Q-CON สามารถใช้ปูนก่อ Q-CON ป้ายลงบนผนังด้วยเกรียงหวีปูกระเบื้องแล้วนำกระเบื้องขึ้นไปปูได้เลยโดยจำเป็นต้องฉาบผนังก่อนเสมอ (ปูนก่อ1 ถุง 50 กก.ปูได้ประมาณ 4 -10 ตร.ม. )
ทั้งนี้การปูกระเบื้องแต่ละครั้งควรป้ายปูนไว้ก่อนไม่เกิน 1 ตร.ม. และควรให้เสร็จภายใน 15 นาที

 

ปูนก่อ Q-CON

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีสารผสมเพิ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเหนียวรอยต่อก้อน ทำให้แนวก่อแข็งแรง  รับแรงได้รวดเร็ว ก่อได้ต่อเนื่อง
 • เนื้อละเอียด ปรับแต่งแนวได้ง่าย เมื่อเริ่มต้นก่อ
 • ในเนื้อปูนมีสารอุ้มน้ำสูง เพียงพอต่อการทำปฏิกิริยาเคมีทำให้ไม่ต้องราดน้ำที่ก้อนบล็อคก่อนการก่อ
 • ประหยัดวัสดุและค่าแรงช่าง ด้วยความหนาของปูนก่อเพียง 2 – 3 มม. เท่านั้น
 • สามารถใช้งานได้ดีกับงานปูกระเบื้อง หินแกรนิตและติดตั้งบัว Q-CON ที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ

 

 

ปูนฉาบ Q-CON

คุณสมบัติพิเศษ

 • มีสารผสมเพิ่มพิเศษ ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ อุ้มน้ำสูง ลดการแตกร้าว ไม่หลุดล่อน
 • เนื้อละเอียด เหนียวลื่น ฉาบง่าย ไม่ย้อยตัว ได้พื้นที่มากกว่า
 • ช่วยกันความร้อนไม่ให้ถ่ายเทเข้ามาภายในอาคาร
 • สามารถฉาบบนผิวคอนกรีตที่มีผิวหยาบ
 • สามารถใช้งานกับเครื่องพ่นปูนฉาบได้

 

การยึดแขวนวัสดุด้วยพุก

ผนัง Q-CON Block สามารถยึดแขวนวัสดุต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยใช้พุกสำหรับอิฐมวลเบาที่ทำด้วยเหล็กชุบหรือไนล่อนที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สามารถหาซื้อได้ที่บริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายของบริษัทฯ