09 February 2024
คิวคอนร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมบรรยายความรู้เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบา แก่คณะอาจารย์ และน้องๆ นิสิต กว่า 150 คน พร้อมกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ไอเดียจากการก่ออิฐมวลเบา
นำทีมโดยคุณเปรมชัย รอดเงิน ผู้จัดการแผนก Technical Training บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตมวลเบา (Q-CON Technical Service) นำเสนอเรื่องการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงนำเสนอความหลากหลายของสินค้าคิวคอนที่สามารถนำไปออกแบบได้ในหลายๆส่วนของการก่อสร้าง ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องความแข็งแรงและการก่อในห้องน้ำ พร้อมกิจกรรม Workshop สร้างสรรค์ไอเดียจากการก่ออิฐมวลเบาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งน้องๆ ได้ให้ความสนใจ และร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน พร้อมได้รับสาระความรู้ต่างๆ มากมาย