12 January 2024
คุณภาพระดับ SCG Green Choice ทำไมเราถึงกล้าแนะนำให้ใช้ Q-CON
 


ในวันนี้ยุคของภาวะโลกร้อนที่เรารู้จักกันดีได้สิ้นสุดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่…
โลกของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค "โลกเดือด" แทน! (จากการประกาศของทาง UN) ภาวะโลกเดือด คือสัญญาณเตือนเมื่อโลกร้อนเข้าสู่จุดวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว นำมาสู่ปัญหาหลายมิติที่ทุกคนต้องรับไปพร้อมกันๆ ด้วยเหตุนี้เอง Q-CON จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมและมลภาวะอย่างมีนัยยะสำคัญ


 
ซึ่งประเด็นที่อยากจะสื่อออกไปนั้นก็คือเรื่องของการใส่ใจเรื่องวัสดุการสร้างบ้านที่ได้มาตรฐาน ที่จะช่วยส่งเสริมจุดยืนในการดูแลสภาพแวดล้อมและมลภาวะให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น หลายๆ คนอาจจะกำลังสงสัยว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง? แต่คุณรู้หรือไม่ “การสร้างบ้านเพียงแค่หลังเดียว ก็สามารถช่วยโลกได้แล้วทั้งใบ”


 
เพราะโลกก็คือบ้านและบ้านก็คือปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิต แน่นอนว่าการมีบ้านที่สวยงามตามฝัน ครบครันทั้งคุณภาพ ฟังก์ชั่นการใช้งาน มีอายุการใช้งานยาวนานคงเป็นเป้าหมายใหญ่ของใครหลายๆ คน แต่จะดีกวว่าขึ้นไปอีกแค่ไหนถ้าบ้านของเราหลังเดียวสามารถสร้างขึ้นมาโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีก ทั้งหมดนี้จึงทำให้ Q-CON ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมสินค้า จนได้มาเป็นสินค้าคุณภาพที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice ที่บ่งบอกถึงคุณค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทาง SCG มอบให้กับผู้บริโภครวมไปถึงผู้ใช้งาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเหนือกว่าสินค้าทั่วไป ช่วยให้ทุกคนมั่นใจ ในการสร้างบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน