03 November 2023บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ผู้ผลิตอิฐมวลเบา ขยายความร่วมมือโครงการ “เพิ่มมูลค่าให้เศษอิฐ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันรายได้สู่ชุมชน” ผ่านโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตำบลบ้านกรด ฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ผ่านกิจกรรมเวิร์คช็อปจัดทำกระถางมวลเบาจากเศษอิฐมวลเบา ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติแก่ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านกรด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในระยะยาว...