29 August 2023
คิวคอน ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรักษ์โลก เพื่ออนาคตที่ดียิ่งขึ้น
เราได้พัฒนาสินค้าและวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ มากมาย