21 October 2022
Q-CON จับมือผ้าม่าน Homework Fabrics
ชูสินค้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ช่วยเซฟค่าไฟในระยะยาว"ก่อผนังทีบเลือกใช้อิฐมวลเบาคิวคอน สำหรับบริเวณกระจก หน้าต่างเลือกใช้ผ้าม่านที่ดี เพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่ภายในบ้าน"
 
Q-CON ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดอิฐมวลเบาที่ประหยัดพลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG จับมือ Goldhouse Decor ผู้คิดค้นและผลิตผ้า ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ผนึกกำลังนำสินค้าประหยัดไฟเบอร์ 5 ช่วยเซฟค่าไฟฟ้าในระยะยาว
จากการปรับขึ้นอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ft) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในวงกว้างทุกระดับมากน้อยต่างกันไป โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน  ที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง ต่างตระหนักและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า ทั้งการปรับลดระยะเวลาใช้ไฟให้น้อยลง รวมไปถึงการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าแล้ว การลดปริมาณความร้อนเข้าตัวบ้านผ่านผนังอาคารและหน้าต่าง ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้มากพอสมควรบริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาที่ได้รับฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5  มาตั้งแต่ปี 2560 และ บริษัท โกล์ดเฮาส์ เดคคอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Goldhouse Decor  และ Homework Fabrics ผู้คิดค้นและผลิตผ้า ที่ได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  ตระหนักถึงความสำคัญและใส่ใจในเรื่องการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านผ่านผนังอาคารและหน้าต่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ มักจะคาดไม่ถึง   จึงได้จับมือชูสินค้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5  เชิญชวนให้ผู้บริโภคหันมาใช้ผนังอิฐมวลเบา Q-CON วัสดุที่เหมาะสำหรับก่อเป็นผนังเนื่องจากมีค่าต้านทานความร้อน (R) มากกว่าวัสดุอื่น 7-14 เท่า หรือคิดเป็นอุณหภูมิ 2-4 ℃และผ้าม่าน Homework Fabrics ผ้าม่านที่ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคารได้ 2-3℃ มีผลทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารลดลง  เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านผ่านผนังอาคารและหน้าต่าง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้ในระยะยาว  

โดย บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้นำในตลาดผู้ผลิตอิฐมวลเบาในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ทุกชั้นคุณภาพ  และได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ตั้งแต่ปี 2560 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว ฉลาก SCG Green Choice โดยอิฐมวลเบาคิวคอน มีคุณสมบัติเป็นฉนวน สามารถกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายใน และช่วยประหยัดพลังงานภายในอาคารได้อย่างดีเยี่ยม อิฐมวลเบาคิวคอนเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับก่อเป็นผนังเนื่องจากมีค่าต้านทานความร้อน (R) มากกว่าวัสดุอื่น 7-14 เท่า เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อค ทำให้เป็นฉนวนกันความร้อน ประหยัดพลังงาน และลดค่าไฟได้ดีกว่าวัสดุผนังประเภทอื่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับประเทศในเขตร้อนแบบประเทศไทย รวมไปถึงยังประหยัดต้นทุนค่าก่อฉาบ กล่าวคือ เมื่อเทียบราคาวัสดุบวกค่าแรงต่อตารางเมตร อิฐมวลเบาจะมีต้นทุนถูกกว่าวัสดุอื่น หากต้องการค่าการกันความร้อนที่มีค่าเท่ากัน เนื่องจากมีขนาดใหญ่ ก่อสร้างไว ไม่ต้องก่อ 2 ชั้นเหมือนอิฐมอญที่ต้องเว้นช่องว่างตรงกลางเพื่อกันความร้อน หรือวัสดุอื่นที่ต้องประกบวัสดุกันความร้อนเพิ่มเติม ทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเพิ่ม และยังเสียเวลาในการทำงาน “ซึ่งหากใช้อิฐมวลเบาทีมีความหนาตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป ก็จะยิ่งกันความร้อนได้ดีขึ้นอีกถึง 30 % กล่าวคือ ยิ่งหนา จะยิ่งกันความร้อนได้ดีขึ้น ” 


500
.
เช่นเดียวกับ บริษัท โกล์ดเฮาส์ เดคคอร์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าม่าน ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์ แบรนด์ Goldhouse Decor  และ Homework Fabrics ได้ยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมผ้าประหยัดพลังงาน รุ่น FUJI DIMOUT เนื้อผ้ามีคุณสมบัตินุ่มฟูและทิ้งตัว ซักทำความสะอาดได้ง่าย ทนต่อการใช้งาน กรองแสงแดดและแสง UV ได้ดี ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งและโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่เคลือบโฟมหรือสารปรอท ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยได้การรับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผ้าม่านที่สามารถลดอุณหภูมิห้องได้ 2-3 องศาเซียลเซียส ได้รับตราสัญลักษณ์ Cool Mode ผ้าที่ระบายความร้อนสู่ภายนอกได้ดี มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้รับรางวัล Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ รวมทั้งผ่านการรับรอง มอก. และ Thailand Textile Tag
 ดังนั้น Q-CON และ Goldhouse Decor  จึงขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่มีแผนจะสร้างบ้านหรือต่อเติมบ้านหันมาเลือกใช้วัสดุก่อสร้างผนังอาคารที่ผ่านการรับรอง สามารถช่วยลดความร้อนและช่วยประหยัดค่าไฟได้จริง อย่างเช่น อิฐมวลเบา Q-CON และผ้าม่าน Homework  ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านผ่านผนังอาคารและหน้าต่าง นอกเหนือไปจากการป้องกันความร้อนผ่านหลังคา ที่คุ้นเคยกันอยู่แล้ว จึงเป็นการเสริมการป้องกันความร้อนทั้งจากด้านบนและด้านข้างตัวบ้าน เป็นบ้านอยู่สบาย ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในระยะยาว  ลูกค้าเจ้าของบ้านที่มีความสนใจซื้ออิฐมวลเบาคิวคอน พร้อมโปรโมชั่นต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ FB : SCG home หรือLine@ :  @scghome   กรณีที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า  สามารถสอบถามได้ที่ FB: QCON อิฐมวลเบาเพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย หรือ Line@: https://lin.ee/YJp4UOx
สำหรับลูกค้าเจ้าของบ้านที่มีความสนใจซื้อ ผ้าม่านที่ผลิตจากผ้าประหยัดพลังงาน บริษัท Goldhouse Decor ขอมอบส่วนพิเศษ 25 %  เมื่อซื้อผ้าม่านประหยัดพลังงาน FUJI DIMOUT  ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2567 สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ได้ที่ Line@: homeworkfabrics หรือ FB : homework.th