10 October 2022
Q-CON ร่วมกับ SC Asset จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษอิฐมวลเบาแก่พี่ช่างที่ไซต์งานก่อสร้าง
 


เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณเสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON นำทีมงานร่วมกับบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ SC ASSET ลงพื้นที่โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ติวานนท์-รังสิต จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษอิฐมวลเบาที่เหลือในไซต์งานแก่พี่ช่าง เพื่อเป็นรายได้เสริม ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่ๆช่างเป็นอย่างมาก หลายๆท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานเป็นกระถางหลายรูปแบบตามจินตนาการสำหรับโครงการประดิษฐ์กระถางต้นไม้จากเศษอิฐมวลเบาที่ไซต์งาน เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ SCero Mission ของบริษัท SC ASSET ในการเปลี่ยนของไม่ใช้แล้ว ให้เป็นของใช้ที่มีคุณค่า รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับพี่ๆช่างตามไซต์งานก่อสร้างของ SC ASSET อีกทางหนึ่งด้วย..