28 October 2022


 
    เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน "กอล์ฟการกุศลการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2565" โดยมี นายธัญชัย โชติศรีลือชา รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานชมรมกอล์ฟการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ หน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 42 ทีม ณ สนามกอล์ฟสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ภายในงาน คิวคอนได้เข้านำเสนอ และประชาสัมพันธ์สินค้าแก่กลุ่มลูกค้าการเคหะฯ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของชมรมกอล์ฟการเคหะแห่งชาติ และบริจาคเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ต่อไป..