23 May 2022
 

การก่อสร้างในหน้าฝน ใครๆก็เดาได้ว่า คงจะเต็มไปด้วยอุปสรรคที่น่าหลีกเลี่ยง แต่ก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้เลยเสียทีเดียว เพียงต้องใช้ความระมัดระวังและคำนึงถึงในเรื่องต่างๆมากขึ้น
 
ระวังและเตรียมตัวเรื่องน้ำขังเมื่อฝนตก โดยส่วนที่อยู่ใต้ดิน เช่น ฐานราก และถังเก็บน้ำใต้ดิน ให้เผื่อพื้นที่ว่างไว้เพื่อรองรับน้ำฝนและสูบน้ำออกหากมีน้ำขัง สำหรับบริเวณรอบไซต์งาน ให้เตรียมระบบระบายน้ำและดูแลเรื่องการอุดตันให้ดี เพราะหากมีน้ำขัง อาจเกิดปัญหาเรื่องการขนส่ง เช่น รถติดหล่มได้

ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยจากไฟฟ้า อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น คัตเอาต์ และแผงสวิตช์ไฟ ต้องได้รับการป้องกันฝนอย่างดี และควรมีเสาสูงเพื่อรองรับสายไฟ ไม่ให้อยู่ติดกับพื้นดิน เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

กองเก็บวัสดุให้ปลอดภัยจากฝนและความชื้น ปูนซีเมนต์ ควรเก็บในที่ร่ม ยกพื้นสูง และมีผ้าใบคลุม เพราะเป็นวัสดุที่ห้ามโดนน้ำหรือความชื้นอย่างเด็ดขาด ส่วนทรายและหิน แม้โดนน้ำได้ แต่ควรตีบล็อกกั้นไม่ให้ไหลไปกับน้ำหรือถูกดินโคลนปนเปื้อน สำหรับเหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ ก็ควรเก็บบนยกพื้นสูงและคลุมผ้าใบ เพื่อป้องกันการเกิดสนิม

การกองเก็บอิฐมวลเบาในหน้าฝน แม้อิฐมวลเบาจะเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติดูดซึมน้ำต่ำ และสามารถใช้กับห้องน้ำหรือผนังภายนอกส่วนที่ต้องสัมผัสกับน้ำได้ แต่การกองเก็บในหน้าฝน ก็ควรเก็บในที่ร่ม ยกพื้นสูง และมีผ้าใบคลุมเช่นเดียวกับวัสดุอื่น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน
 
อย่างไรก็ตามการก่อสร้างในหน้าฝนอาจตามมาด้วยค่าใช้ง่ายที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากเวลาที่ล่าช้า รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการเตรียมตัวและป้องกันความเสียหาย จึงควรวางแผนงานก่อสร้างให้ดีและรัดกุม