02 May 2022
ภาพบรรยากาศของการออกบูธ Q-CON ในงานสถาปนิก'65 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3
ระหว่างวันที่ 26 เมษายน - 1 พ.ค. 2565
.
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตเบาฟรี!!!
 
.
พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสินค้าแผ่นเคาน์เตอร์สำเร็จรูปคิวคอน และกิจกรรมแจกกระถางมวลเบารักษ์โลก และถุงผ้าคิวคอนแก่ลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ
.